Pàgines

dijous, 10 de març de 2016

ELS NECESSARIS CRITERIS EN LA IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL DELS MONUMENTS DECLARATS BIC

La qüestió de la il·luminació dels monuments que formen part del nostre patrimoni històric i cultural sempre ha estat controvertida. Entre el sí i el no hi ha una àmplia gamma de matisos i circumstàncies.

En el passat mandat del Partit Popular es va imposar, entre les crítiques de l’oposició, la il·luminació artificial d’alguns jaciments i monuments arquitectònics.

L’obertura, aquests dies, de la il·luminació extraordinària dels exteriors del convent de Sant Francesc, seu del Museu de Menorca, que està gestionat pel mateix Consell Insular de Menorca, posa novament la qüestió d’actualitat.

Per un principi general, la posició d’Esquerra de Menorca és contrària a l’enllumenat artificial i extraordinari d’aquests monuments. L’oposició es fonamenta en dues raons: la primera, per l’ostentació d’un consum extraordinari d’energia elèctrica, que entra en contradicció tant amb les polítiques de bona gestió dels recursos i d’austeritat; la segona, per incorporar un element d’artificialitat d’alt impacte en la contemplació del bé. 

Naturalment, l’enllumenat extraordinari fa polit i és espectacular en les primeres visions, però fa que el monument perdi la seva naturalitat. Aquest darrer punt, no obstant, també admet matisacions, ja que no és igual la il·luminació de monuments aïllats o en espais rurals, que monuments en espais urbans, on ja existeix una “contaminació” lumínica dels espais.

En tot cas, el que sí que seria positiu és saber quins seran els criteris al respecte del Consell Insular de Menorca, atès que és responsable de la protecció, millora i foment dels Béns d’interès Cultural.