Pàgines

dimecres, 10 de febrer de 2016

LA PROMOCIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC I TRANSPORT COL.LECTIU A MENORCA PASSA PER ABARATIR EL COST PER L’USUARI

És de general coneixement que el foment de l’ús del transport públic i del transport col·lectiu és primordial per reduir els desplaçaments en vehicles privats i contribuir a la reducció d’emissió de gasos contaminants, a part de descongestionar carreteres i ciutats.

En aquests passats mandats, el Consell Insular de Menorca va donar una passa endavant en la millora del servei i això es va notar de manera clara. Els quatre anys del Partit Popular van suposar una passa enrere en molts aspectes del servei, que l’actual majoria hauria de corregir i superar.


En els darrers temps es pot observar un fet que no passa desapercebut. El cost del servei és la suma de tres costos principals: els salaris dels treballadors, l’amortització de les inversions i el combustible consumit. Des de fa mesos, la baixada del preu del petroli es veu reflectida en el preu final del gasoil i de la benzina, que han baixat per davall un euro/litre, gairebé un 50% del que suposava fa un any. Si baixa el preu del combustible baixa també el cost del servei. No obstant, els preus per viatjar en els autobusos del servei públic col·lectiu es mantenen igual. Tant és així que, avui en dia, la qüestió “preu” no és una avantatge a l’hora de traslladar-se en autobús, que arriba a sortir més “car” que el transport privat.

Considerem que, encara que fos d’una manera discreta, la baixada del preu del petroli hauria de repercutir en el preu dels bitllets d’autobús com una manera de mantenir la promoció d’aquest tipus de desplaçaments.

Desconeixem en quin moment es renova la concessió d’aquest servei, però hauria de ser objecte d’atenció, com també el d’establir mecanismes per repercutir els costos reduïts durant aquest darrer any en les pròximes tarifes, tot amb el propòsit d’abaratir un servei com a forma de promocionar-lo. Altres qüestions que s’han de revisar són, entre moltes, el fet de les dificultats per a aplicar descomptes per família nombrosa sobre els abonaments, o les mateixes condicions dels abonaments que, en ocasions, fan que no siguin útils.