Pàgines

dimecres, 20 de gener de 2016

ESQUERRA DE MENORCA SALUDA EL PROCÉS PARTICIPATIU EN L’ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL ESCOLAR, AIXÍ COM LA REPRESENTACIÓ DE L’ETAPA DE 0-3 ANYS.


Ateses les eleccions, aquest dimecres, als principals càrrecs del Consell Escolar de Menorca, des d’Esquerra de Menorca volem fer arribar a l’opinió pública una sèrie de consideracions:

  1. Valorar com a molt positiva la decisió d’EDU21 de promoure un procés participatiu per a proposar els càrrecs a la presidència i vicepresidència del Consell Escolar de Menorca, com també el fet d’escollir la representació de 0-3 anys per votació.
  2. Felicitar els promotors pel nombre de persones inscrites per poder votar aquest dimecres, un nombre significatiu si tenim en compte que es tracta de la primera experiència i que no hi ha hagut una “competència” de candidatures.
  3. Esperar que tot i haver una única candidatura, la majoria de les 600 persones inscrites vagin a votar, ja que el seu vot atorga una major representativitat a les persones elegides en el desenvolupament d’una tasca difícil en el moment complex.
  4. Demanar que s’impulsin processos semblants, en el marc dels respectius reglaments, però sobretot amb la voluntat política de les institucions, per a elegir també els representants en els Consells Escolars Municipals.
  5. Recordar que la Llei Wert (LOMCE) ha tret molt dels protagonisme i responsabilitat d’aquests consells escolars. No només per això, per moltes més qüestions, hem d’esperar que l’actual majoria en el Congrés dels Diputats, contrària a la referida llei, sigui capaç de derogar-la i recuperar, entre altres qüestions, el paper decisiu de la participació de la comunitat educativa en el desenvolupament i millora del sistema.