Pàgines

dilluns, 31 d’agost de 2015

Esquerra de Menorca diu NO a les prospeccions petrolieres

Amb motiu de la manifestació convocada, el dia 2 de setembre, pels moviments “Menorquins pel territori” i “Menorca diu no” encontra de les prospeccions petrolieres, Esquerra de Menorca, a més de recolzar el manifest fet públic, volem recordar un altre cop el perquè d’aquest no rotund a les prospeccions, circumscrites a les següents amenaces:

• En la fase prèvia de sondeigs previs a la possible explotació, l’amenaça és de caràcter ambiental i es produeix en forma de contaminació acústica que provoca alteracions en el comportament de la vida animal, singularment en el corredor de migracions de cetacis que discorre en paral·lel a la costa Nord de les illes, així com a tortugues i aus marines, afectant la rica biodiversitat marina de l’arxipèlag.

• En la possible fase següent, la d’explotació, l'amenaça és tant de caràcter ambiental com econòmica en el cas dels abocaments accidentals. En les de caràcter ambiental, les possibles contaminacions per hidrocarburs de les platges i en general del litoral afectaria la vida animal i vegetal de forma severa. Recordem que les illes Balears tenen declarades en les seves costes 138 Llocs d’Interès Comunitari (LIC), 8 Zones d’Especial Protecció per a les Aus marines (ZEPA) i 7 Reserves Marines. En les de caràcter econòmic, la principal activitat de les illes, el turisme, veuria greument danyada la seva principal font de riquesa durant anys, tenint difícil la recuperació de la seva imatge centrada en la qualitat de les seves platges. Així mateix, altre dels atractius de les illes, la qualitat visual del seu entorn marí es veuria sensiblement limitat per la visió de les plataformes en l'horitzó. Un altre sector afectat és el pesquer, en la seva majoria agrupat en petites i mitjanes empreses, que veurien la seva font d’ingressos reduïda substancialment en disminuir dràsticament la biodiversitat marina.

• Una altra amenaça prové dels sondeigs il·legals com els descoberts en 2013 al marge dels permisos concedits pel Ministeri d’Industria, un fet que no va ser sancionat per l’Administració.

• Finalment convé recordar un fet que en si mateix és una amenaça. Els sondeigs i la possible explotació de jaciments són o seran portats a terme per multinacionals, que gairebé no deixarien beneficis econòmics per a les illes contràriament al que anuncien, de creació de riquesa i feina.

Però, malgrat això i que existeixen nombrosos informes que desaconsellen aquestes activitats, el darrer del mateix Ministeri de Medi Ambient i que sense anar més lluny és radicalment incompatible amb els objectius de la llei 41/2010 de Protecció del Medi Marí, el govern del PP i els seus aliats a la CE confirmen el seu suport al gran capital energètic enfront de la ciutadania que exigeix la retirada d’aquests projectes. És per això que Esquerra de Menorca se suma a la campanya #menorcadiuno a les prospeccions petrolieres al Mediterrani, exigint:

• Que es revisin totes les concessions i prohibició d’autoritzar cap altra nova.

• Que es resolgui negativament la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) de totes les activitats, ja que són incompatibles tant amb la preservació del medi natural, com de les activitats productives de l’arxipèlag balear, dependents en gran mesura del turisme.

• Que s’investiguin i sancionin les proves sísmiques clandestines i que es respectin escrupolosament els tràmits d’informació pública en tots els projectes.

• Que finalitzin les complicitats entre empreses i institucions afavorint l’interès d’uns pocs sobre l’interès general.

• Que s’aposti per un nou model energètic basat en energies netes i renovables i que es promogui l’autoconsum elèctric referit a la generació d’electricitat per consum local, model que ha d’avançar per la generació descentralitzada, a baixa escala de potència, reduint així ostensiblement les pèrdues per transport, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i la dependència de les grans energètiques.