Pàgines

dijous, 2 de juliol de 2015

ESQUERRA DE MENORCA DAVANT EL NOU GOVERN DEL CONSELL

En aquests moments previs de constitució d’un nou Consell Insular de Menorca, des del Consell Polític d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida, volem manifestar:

1.- La satisfacció davant un Consell Insular que suposa la ruptura amb la política desenvolupada pel Partit Popular (a Menorca i a Balears) durant aquests últims anys i que ha originat una pèrdua molt gran per a les classes populars i els treballadors.

2.- El desig que la decisió popular d’atorgar la confiança a una sèrie de forces polítiques per a conformar un canvi sigui el començament d’una etapa de profit per a Menorca i el nostre compromís, davant les 1.500 persones que votaren EM-IU, de fer feina, des de fora del Consell Insular, per a enfortir aquestes noves polítiques que es volen impulsar

3.- El desig que aquest govern experimental en minoria entre MÉS i Podemos es consolidi i pugui desenvolupar els principis continguts en l’acord programàtic, amb el què mostram el nostre acord general, i pels quals s’han d’exigir els 100 dies de confiança. La confiança que també ha de merèixer qualsevol govern, encara que el resultat de les negociacions a darrera hora facin que la composició sigui diferent a l’anunciada

4.- La insatisfacció que ens ha originat veure que no ha estat possible des del primer moment un acord dels tres partits que estaven cridats a configurar un govern ampli, un acord impossibilitat per la disputa oberta pels llocs de màxima responsabilitat que no és el tipus de nova política que la gent desitja veure.

5.- Oberts a què els contactes de darrera hora, 40 dies després de les eleccions, permetin una concertació més àmplia, esperem que les llargues disputes entre partits sigui prest superades per la feina, els compromisos i els resultats, i que la desconfiança que s’ha generat durant aquestes setmanes no malmeti des del començament un govern d’unitat.

Consell Polític Insular
Esquerra de Menorca
2 de juliol de 2015