Pàgines

dimecres, 13 de maig de 2015

EM – EU du les megarotondes al Congrés de Diputats i dóna suport a les accions empreses pel GOB

A partir de la retirada del contenciós del GOB contra les megarotondes a causa de l’elevada quantitat de les taxes (inassumibles per una entitat com el GOB o un ciutadà normal) com a requisit per continuar amb el procés judicial, i a instàncies d’EM-EU, el grup de l’Esquerra Plural al Congrés de Diputats, a través de la diputada Ascención de las Heras, ha demanat al govern espanyol que es posicioni sobre la construcció de les megarotondes.

En concret, de las Heras ha formulat tres preguntes, que el govern espanyol haurà de contestar en un màxim de dos mesos.

¿Que opinión le merece al Gobierno el megaproyecto de construcción de rotondes en el tramo Maó-Alaior?

¿Qué valoración hace el Gobierno del impacto ambiental de dicho proyecto?

¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna actuación para que se reconsidere la obra consensuando actuaciones de menor impacto territorial i ambiental, y con un menor coste económico?

​Les tres preguntes formulades reflecteixen la posició d’EM-EU en contra d’aquest projecte desmesurat i el seu suport a les accions empreses pel GOB en contra de les obres. EM-EU defensa la paralització de les obres, l’abandonament del projecte de macrorotondes i l’elaboració d’un projecte alternatiu.

A més, EM-EU denuncia que la privatització encoberta de la Justícia té com a conseqüència que la ciutadania ni les ONG no es poden fer càrrec de les taxes que suposa el fet de denunciar unes obres com les megarotondes.