Pàgines

dimarts, 6 de setembre de 2016

EM anima al Govern Balear a invertir en infraestructures a les depuradores

Fa unes setmanes, alguns ajuntaments de l'illa, anunciaven que s'havien pres mesures de caràcter urgent contra la sequera, mesures que evitaran el malbaratament de l'aigua i fomentaran l'estalvi, que ajudaran a reduir l'impacte d'aquesta sequera, que ja ve sent habitual els darrers estius. És per això que, en primer lloc, des d'Esquerra de Menorca volem felicitar als ajuntaments per la ràpida i efectiva reacció.

Evidentment són mesures temporals, que evitaran els problemes derivats de la manca d'aigua als pous i aqüífers; però des d'EM creiem que no només s'han de quedar en mesures temporals, són
necessàries mesures de caràcter permanent per evitar arribar a aquests extrems. Els ajuntaments han actuat dins el marc de les seves competències, creiem que ara a qui toca exercir les seves és el Govern Balear.

Tot just fa uns dies, s'anunciava que només el 3% de l'aigua depurada de l'illa és reutilitzada, majoritàriament per al regadiu d'explotacions agràries. La baixa reutilització, segons ens diuen, ve donada per la manca de demanda però, sobretot, també per manca d'infraestructures capacitades perquè l'aigua rebi el tractament terciari, el que fa utilitzable l'aigua depurada.

És per aquest motiu que, des d'Esquerra de Menorca, animem al Govern Balear a realitzar les inversions necessàries per crear aquestes infraestructures i acompanyar-les de campanyes, destinades sobretot al sector agrari, que faciliti i incentivi la utilització d'aigua depurada per al cultiu.

D'aquesta manera es reduiria l'impacte de les sequeres, es reduiria el consum d'aigua potable, cada cop més escassa, i farien més rentables les plantes de depuració. Així idò, des d'EM-EU, animem al Govern Balear a realitzar aquestes inversions que faran de Menorca una illa més sostenible.

ESQUERRA DE MENORCA - ESQUERRA UNIDA