Pàgines

dimecres, 21 d’octubre de 2015

Gespa artificial

L’estat de la gespa artificial als camps de futbol de Menorca ha posat novament sobre la taula el cas de les instal·lacions esportives i la necessitat de projectar una nova inversió per la seva millora.

Davant aquesta situació, des d’Esquerra de Menorca – IU, volem manifestar: 


  1. - L’actual situació de la gespa artificial als camps de futbol,
    després d’un període llarg i molt intens d’ús, pot repercutir negativament en l’estat de salut dels practicants i la pròpia pràctica de l’esport. Es fa, per tant, necessària, la planificació d’una acció de substitució de la coberta de gespa.
  2. - El pla per a la primera implantació de gespa artificial va sorgir de la iniciativa del Consell Insular de Menorca, quan la responsabilitat de govern de l’àrea esportiva era d’Esquerra de Menorca. Llavors es va poder acordar una acció amb el Govern de les Illes Balears i els Ajuntaments. 
  3. - La implantació de les actuals gespes artificials, que tenien una vida útil de 10 anys aproximadament, es va fer al llarg de 3 ó 4 anys, per tant, l’edat de les cobertes varia. La primera va ser la del camp d’Alaior, fa catorze anys. 
  4. - Pensem que és el moment per fer un altre pla per la substitució progressiva d’aquest equipament, en el qual participin, com la primera vegada, les tres institucions ( Ajuntament, Consell Insular de Menorca i Govern de les Illes Balears) a parts iguals. 
  5. - Aquest pla no hauria de ser tan costós com el primer, ja que l’actuació inicial, de preparació el terreny, realització de la capa asfàltica, etc., ja està feta. Per altra banda, i en atenció al tipus de material que s’utilitza i la protecció mediambiental, el pla també hauria de contemplar la reutilització i el reciclatge de les actuals capes. 


 Esquerra de Menorca