Pàgines

divendres, 10 d’abril de 2015

EM-EU defensa un ús social de l'aigua pública

Juanmi Gomila i Pablo Jiménez presenten el Pacte social per l’aigua pública d’Esquerra de Menorca Esquerra Unida

Juanmi Gomila, cap de llista d’Esquerra de Menorca Esquerra Unida al CIM, i Pablo Jiménez, número tres, han presentat avui el Pacte social per l’aigua pública, un compromís per una gestió pública, integrada i participativa del cicle de l'aigua a Menorca i per defensar i complir i fer complir una sèrie de principis fonamentals perquè aquesta gestió pública i participativa sigui real i efectiva.  

 

EM-EU defensa que el dret a l'aigua és un dret humà universal essencial reconegut per l’ONU. La qualitat, la disponibilitat, l’acceptabilitat, l’assequibilitat i l'accés individual i col·lectiu a l'aigua potable han de ser garantits com a drets inalienables i inviolables de les persones. L'aigua és un bé finit indispensable per a la vida de tots els éssers humans i ha de ser regulat amb criteris d'eficiència i solidaritat, sobre la base dels principis d'igualtat, equitat i no discriminació.

Segons Juanmi Gomila, “entre altres mesures, EM-EU defensa la implementació de la gestió del subministrament amb criteris d'equitat social en les polítiques tarifàries, el rebut per “padró”(es a dir, per ciutadà empadronat en un habitatge, fen així, més just i equitatiu del pagament). Per a això, s’ha de garantir una dotació mínima –el valor de la qual hauria de concretar-se, però que en el context mundial s’estima entre 60 i 100 litres per persona i dia- i el compromís de no tallar el subministrament en casos d'impagament justificats socialment”.

A més, EM-EU reclama un model de gestió pública de l'aigua, sense ànim de lucre, que des d'una perspectiva socioecològica respecti els drets dels ciutadans com a servei d'interès general.

Juanmi Gomila afirma que “des d’EM-EU vetllarem per la titularitat pública del sistema general de l’aigua, per què sigui 100% pública o comunitària.”

Per la seva banda, Jiménez defensa una gestió integrada i pública de l’aigua atès que és un recurs únic. “L’actual Pla hidrològic agreuja la situació actual perquè afavoreix l’ús abusiu de l’aigua (fins a un 80%) per part de l’agricultura i ramaderia intensives. A més, fia les carències futures de l’aigua únicament a solucions tecnològiques extremadament cares  com dessaladores o potabilitzadores, en comptes de cercar altres solucions més econòmiques com la racionalitat del consum per part de tots els sectors econòmics i l’impuls de programes de sensibilització ciutadana”, denuncia Pablo Jiménez.


Finalment, EM-EU defensa l’incentiu de línies d’ajut per la conversió agrària cap al model extensiu, línies de reconversió per a circuits tancats a les indústries, línies d’eficiència i estalvi d’aigua en establiments turístics i un pla de millora d’infraestructures de canalització i distribució d’aigua, entre altes mesures.