Pàgines

dimarts, 28 d’abril de 2015

5 - Consell Insular


Sóc en Carlos Pons Camps, vaig néixer a Maó fa 25 anys i som veí de Sant Climent.

Som un de tants joves en atur de llarga durada i, tot i què, des de petit he sigut una persona curiosa i inquieta, i sempre m'ha agradat escoltar, aprendre i descobrir coses noves... No va ser fins fa uns anys, arran del moviment 15M, que em va començar a interessar el món de la política, i fins fa poc més d'un any no vaig començar a participar de cap partit polític.

Consider part essencial de la meva formació, com a persona i en temes de consciència social i mediambiental, el pas per l'escoltisme; primer com a escolta, després com a cap a l'AE Sant Climent i, finalment, com a secretari de l'ADE Escoltes de Menorca. Un altre factor important per jo ha sigut la col·laboració amb l'AVV de Sant Climent, de la qual en aquests moments en sóc president, on en els darrers anys he desenvolupat una consciència de treball desinteressat pel bé comú. I tampoc em voldria oblidar de la conscienciació política i formació en valors que m'ha aportat el fet de formar part de diversos moviments socials, tant a l'etapa en què vaig viure a Barcelona com aquí a Menorca.

Com deia abans, fa poc més d'un any que estic implicat en política activament, el que em va estirar a donar la passa i fer-la amb Esquerra de Menorca van ser un cúmul de coses com: el fet de compartir molts dels meus ideals polítics i valors socials clarament d'esquerres; les persones que he pogut tractar i conèixer, que des del primer moment m'han escoltat, valorat i donat molta confiança, a més d'ajudar-me en tot moment; l'organització de la formació, que no hi entén de diferències entre simpatitzants, afiliats o gent que te ganes de ser escoltada i valorada, tothom hi té cabuda i te els mateixos drets de participació, veu i "vot", tot i que en tot aquest temps mai hem hagut de votar res, ja que sempre s'arriba a un consens; i un altre punt que m'agrada comentar sempre és, la crítica i autocrítica que fem de tot i sobretot, que consider essencial.

Per tot això vaig decidir donar una passa endavant, assolir algunes responsabilitats amb i per la societat i avui en dia estic afiliat a Esquerra Unida de les Illes Balears, de la qual sóc membre del Consell Polític interinsular, particip de l'assemblea i de les executives d'Esquerra de Menorca, juntament amb el company Camilo Cervantes ens encarregam de la Coordinació de Joves d'Esquerra de Menorca, també sóc membre de l'Assemblea de Joves d'EUIB, particip de l'assemblea i l'executiva d'EM Maó i, finalment també, particip de l'Agrupació d'Electors "Ara Maó" de la que form part de la llista de candidats.

Per acabar dir que, crec sincerament que amb la col·laboració de molts agents de la societat menorquina la formació ha treballat molt per a l'elaboració d'un programa electoral potent, realista i compromès amb les necessitats reals de les menorquines i menorquins. Un programa fet per persones i dirigit a les persones, que no obvia als més desafavorits econòmicament i socialment, i que produirà un canvi de rumb a l'illa cap a un horitzó millor on el benestar comú estigui per sobre dels interessos privats. A més, vull dir ben fort que estic content de poder participar d'una llista molt diversa i plural, on hi ha representació de tots els àmbits i sectors de la societat i on no hi ha altre objectiu que el treball, desinteressat, per una societat justa i igualitària.