Pàgines

divendres, 21 d’abril de 2017

Esquerra de Menorca reclama al Govern Balear la redacció d'un pla per a la millora de l'aire

Segons les dades aportades per «ecologistas en acción» a les Illes Balears, des de principi d'any, ja s'ha superat el màxim recomanat d'ozó per metre cúbic d'aire en moltes més ocasions de les 25 permeses per any.

De les quatre illes, Menorca és la que més contaminants ha registrat fins al moment i aquesta situació arriba just abans de l'estiu quan, l'augment de les temperatures i del trànsit en vehicles de motor -sigui per carretera, mar o aire-, els nivells de contaminació augmenten considerablement posant en risc la salut humana.


Hem de recordar que des del 2004 és d'obligat compliment l'elaboració de plans per a la millora de l'aire i que des del Govern Balear no s'ha donat cap passa en aquest sentit en els 13 anys de vigència de la norma. En el cas de Menorca, un cop superats els màxims, tampoc s'ha avisat a la població dels riscos que comporta per a la salut la superació d'aquests.

És per aquest motiu que, des d'Esquerra de Menorca, fem costat a «Ecologistas en acción» i exigim al Govern Balear la immediata redacció d'uns plans per a la millora de l'aire, que limitin el trànsit de vehicles de motor tant en vies urbanes com interurbanes i també limitin l'activitat de la central termoelèctrica de Maó, així com exigim a les administracions competents a realitzar avisos a la població per tal de preveure els possibles problemes de salut i alhora conscienciar a la població d'aquest greu problema.