Pàgines

dissabte, 8 d’octubre de 2016

CONSORCI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC: AIXÍ NO POT ANAR

1. El dia que es presenta la reincorporació de Ciutadella al Consorci de Disciplina Urbanística en Sòl Rústic es fa públic el fet que l'ens acumula 500 expedients sense resoldre.

2. La creació del Consorci va ser una de les mesures més positives del Pla Territorial insular, ja que alleugeria als ajuntaments i mancomunava un servei, com és el de vigilar el bon compliment de les lleis urbanístiques, que s'havia de basar en l'eficàcia i l'agilitat.

3. Tanmateix, aquesta funció queda completament frustrada si els expedients que es tramiten no arribaven a cap resolució, sigui quina sigui aquesta.

4. L'actual equip de govern del Consell Insular de Menorca afirma que la situació és deguda a la deixadesa de l'equip de govern anterior i la quantitat d'expedients sense resoldre amb què es van trobar. Això no lleva que en els 15 mesos que ja fa que existeix aquest nou govern, encara es presentin aquests nombres que fan avergonyir

5. Ens agradaria saber quants expedients de disciplina urbanística hi havia oberts i sense resoldre a juny del 2015, quants expedients són els que s'han obert durant aquest període fins al dia d'avui, i quan expedients s'han tancat en el mateix període.

6. D'altra banda, la resolució sobre un expedient també exigeix seguiment estricte pel bon compliment d'aquesta.

7. Sense un bon funcionament dels serveis insulars de disciplina urbanística difícilment es pot dur a terme una bona política d'ordenació territorial i de protecció dels recursos. La notícia apareguda avui és molt preocupant i esperem que vagi acompanyada de les decisions necessàries per redreçar el funcionament d'aquest organisme.